Nie kupczyć zdrowiem

Główny temat.

Moderators: Anonymous, jan, Moderatorzy

Post Reply
Fordor

Nie kupczyć zdrowiem

Post by Fordor » Thu Aug 28, 2014 6:33 am

Wywiad z dr Grażyną Magnuszewską-Otulak
Z uwagi na rzeczowe podejście i opinię na temat służby zdrowia, warto zapoznać się całym artykułem NIE KUPCZYĆ ZDROWIEM
http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/arty ... ska-otulak
i choć w kilku słowach zaprezentować poglądy pani doktor.
Jedną tezę uważam za co najmniej ryzykowną, bo praktyka udowodniła, że tak się nie da, ale o tym na końcu postu.
1. Świadczenia zdrowotne nie powinny być towarem. Wynika to nie tylko z doświadczeń, ale również z konieczności respektowania art. 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ratyfikowanego przez Polskę. Nierealizowanie tych postanowień skutkuje stratami społecznymi i ekonomicznymi, gorszą kondycją Polaków.
2. Czas na przyjrzenie się składce zdrowotnej. Tylko połowa społeczeństwa ją płaci. Jeśli na początku transformacji nie można było ściągać jej z rolników, to teraz sytuacja się zmieniła. Czas więc na odważne, choć niepopularne decyzje polityczne [Ach, te wybory. Zlikwidować KRUS – kto na to się odważy?]. Warto też pomyśleć o wysokości składki, czy jest wystarczająca.
3. Generalnie pomysł, aby samorządy lokalne prowadziły własną praktykę zdrowotną, mógłby się sprawdzić [???], ale to NFZ dysponuje pieniędzmi na świadczenia zdrowotne i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wydanie. Minister zdrowia jest pozbawiony wielu uprawnień i środków finansowych.
4. Podmiot, z którym nie podpisano kontraktu na świadczenie usług, powinien otrzymać informację, dlaczego nie przyznano mu pieniędzy.
5. Zwiększyć rolę, poziom wiedzy lekarzy pierwszego kontaktu, przenieść część usług szpitalnych na rzecz leczenia ambulatoryjnego. Odciąży to szpitale.
6. Trzeba promować zdrowy styl życia i aktywizację osób starszych.
7. Eutanazja wymagałaby respektowania ściśle określonych reguł, bo istnieje duże ryzyko nadużyć. Trzeba pomóc osobom cierpiącym ból.
8. Zabronić reklamy leków. Przestrzegać przed wydawaniem pieniędzy na różnego rodzaju śmieci – na substancje niebędące lekami, środki homeopatyczne, suplementy diety.
9. Wady systemu opieki zdrowotnej nie wynikają z braku pieniędzy, lecz ze złej organizacji i braków systemu. I skutkuje to tym, że za wady płaci pacjent (świadczenia w krajach UE są pokrywane ze środków publicznych w ponad 80%, w Polsce nieco 70%). Potrzeba zatem nie reform i środków zaradczych, a dobrego prawa i rozsądnej strategii.

I na koniec moja uwaga nt. scedowania obowiązku opieki zdrowotnej na samorządy. Moim skromnym zdaniem, to byłaby zupełna porażka. Nie można realizować różnych strategii, lecz jedną – państwową.

Dorota Kaczmarek

jan
Site Admin
Posts: 5500
Joined: Wed Feb 07, 2007 10:05 pm

Re: Nie kupczyć zdrowiem

Post by jan » Mon Dec 02, 2019 4:48 am

Nie kupczyć zdrowiem...

Ile mamy pieniędzy na politykę zdrowotną?
Czy mamy dostateczną ilość lekarzy i pielęgniarek?
Jak wygląda nasz przemysł farmaceutyczny?

Jak dbamy o wychowanie fizyczne i profilaktykę zdrowotną?

Sądzę, że największa armia pracujących to urzędnicy wymyślający i realizujący procedury.
Sporo zatrudnia też sektor konsumentów pomocy europejskiej.

W Polsce KAŻDA REFORMA zmydli się po drodze, zostaną paprochy.
Stadiony, akwaparki, autostrady, Muzeum II Wojny i Powstania Warszawskiego zamiast:
pielęgniarek/lekarzy, dentystów (też lekarz) w szkole, boisk, świetlic...
Czy choćby wsparcia inicjatyw takich jak nasza.

Urzędnicze procedury, lenistwo fizyczne i intelektualne i asekuranctwo uduszą nam Polskę.
A my ostatnim tchnieniem powiemy: to przez NICH, to ONI winni!
A ONYCH nie ma, ONI to MY
W tej polskiej parobczańskiej, asekuranckiej, zawistnej atmosferze.
wszystko co zdrowe, żywe - skazane jest na spsienie.
O dupę rozbić to wszystko! O dupę rozbić!


Last bumped by Anonymous on Mon Dec 02, 2019 4:48 am.
jan urbanik

Moje poglądy nie są jedynie słuszne, są za to moje jedyne.
Nie zależą one od koniunktury, a od stanu mojej świadomości.
Nie piszę wszystkiego, co wiem - piszę to, co uznaję za stosowne.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests