Przedwyborcze spotkanie_Komitet Gdańsk Obywatelski

Główny temat.

Moderators: Anonymous, jan, Moderatorzy

Post Reply
Fordor

Przedwyborcze spotkanie_Komitet Gdańsk Obywatelski

Post by Fordor » Wed Dec 04, 2019 5:52 am

Wczoraj (2.10.2014) odbyło się w Bibliotece Społecznej spotkanie z Ewą Lieder (kandydatem na prezydenta miasta Gdańska) wraz z innymi przedstawicielami Komitetu Gdańsk Obywatelski: Iwoną Konieczną, Magdaleną Wiszniewską, Rafałem Błażyńskim, Januszem Chilickim, Piotrem Dwojackim. Ten ponadpartyjny zespół ludzi, których połączyło obywatelskie zainteresowanie sprawami miejskimi, startuje pod hasłem „Szacunek dla społeczeństwa”. Rodowód części osób wchodzących w skład Komitetu wywodzi się z pracy w organizacjach pozarządowych, radach dzielnic/osiedli. Ten start „od dołu” daje możliwość bezpośredniej współpracy z mieszkańcami Gdańska, poznania ich potrzeb. To też dało podwalinę do sformułowania programu wyborczego, którego dwoma ważnymi punktami są – brak arogancji względem mieszkańców (poprzez np. większą transparentność działań podejmowanych przez miasto) i wzmocnienie ich roli w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowywania terenu. Celem działania Komitetu są piękne, zielone dzielnice z miejscami rekreacyjnymi.
Kandydat Ewa Lieder chciałaby skupić się w swojej pracy nad:
- podporządkowaniem rozwoju budownictwa miejskiego do potrzeb mieszkańców, remontem budynków, zagospodarowaniem pustostanów i zabudową tzw. plomb,
- ochroną krajobrazu i zabytków (nie tylko w centrum miasta), problemem reklam wielkoformatowych,
- uwzględnianiem potrzeb małych osiedli w budżecie obywatelskim,
- zagospodarowaniem terenów postoczniowych,
- unowocześnianiem taboru komunikacji miejskiej,
- wzmocnieniem bezpieczeństwa w mieście, zapobieganiem uzależnieniom,
- wychowywaniem poprzez szkołę, wzmocnieniem roli szkoły w środowisku lokalnym, przywróceniem rangi szkolnictwu zawodowemu,
- nietworzeniu tzw. pomników pychy, lecz budowaniem zgodnym z rzeczywistym zapotrzebowaniem (nie na wyrost),
- rozwojem gałęzi przemysłu, które wymagają dużych kwalifikacji (bez przemysłu stoczniowego).
To było ciekawe spotkanie, kandydatka na prezydenta i kandydaci na radnych chętnie i rzeczowo odpowiadali na pytania uczestników spotkania.


Last bumped by Anonymous on Wed Dec 04, 2019 5:52 am.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests