Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do 2030 r.

Główny temat.

Moderators: Anonymous, jan, Moderatorzy

Post Reply
Fordor

Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do 2030 r.

Post by Fordor » Tue Jul 28, 2015 8:15 pm

http://www.metropoliagdansk.pl/strategi ... czne-stim/
Przeczytałam i dorzucam swoje trzy grosze :)
Opracowanie uwzględnia m.in. rozproszenie zabudowy mieszkalnej trzech głównych miast Obszaru Metropolitalnego. A ponieważ postępuje ono w kierunku zachodnim, ku wysoczyźnie, zawęża dobór środków transportu do dróg lądowych i kolejowych. Jest to zrozumiałe. Odnosi się jednak wrażenie, że pas nadmorski potraktowany został bez wiary, że cieki wodne i brzeg Zatoki Gdańskiej można zaadaptować do nowych wymagań transportowych. Nieśmiało mówi się o pasażerskiej komunikacji tramwajów wodnych (ożywienie dróg wodnych w Gdańsku (kontynuacja) obsługujących linie tramwaju wodnego), mało o wodnej żegludze towarowej, która mogłaby w dużym stopniu odciążyć transport lądowy, zwłaszcza na potrzeby portów (tu ważny byłby podział zadań portowych między Gdańskiem a Gdynią).
W punkcie 3. jest napisane – Istnieje konieczność poprawy dostępu drogowego i kolejowego do terminali portowych w portach morskich w Gdyni i Gdańsku z zachowaniem wymagań sieci TEN-T.
Nie uwzględnia on przerzucania ładunków przywożonych drogą morską na jednostki pływające (czyżby to było niemożliwe lub niewykonalne?), choć przecież plan TEN-T zakłada:
do 2030 przeniesienie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny), a do 2050 – 50% tego typu transportu.

Jakoś mało spójnej koncepcji zagospodarowania dróg wodnych, Wisła została zmarginalizowana, nie mówiąc o jej dopływach (Motława) i ramionach ujściowych. Jest zapis o modernizacji śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły (element rewitalizacji drogi wodnej E-70 i E-40), ale bez większych szczegółów (oby trafnie, nie jak w Przegalinie, gdzie śluzę północną zdecydowano się wyłączyć z ruchu). Także żegluga śródlądowa i morska potrzebuje znacznego wsparcia ze strony rzetelnych fachowców z tej dziedziny. Przypominam artykuły z „Naszego Morza”. Nie mówiło się w nich o rozbudowie przemysłu w kierunku wschodnim, lecz budowie wielofunkcyjnego portu Westerplatte znajdującego się między Falochronem Północnym Portu Północnego a Falochronem Wschodnim.
viewtopic.php?f=11&t=2845&p=8184&hilit=port#p8184
Pomyślmy o odtworzeniu sieci połączeń umożliwiającej oczyszczanie i samooczyszczanie zbiorników i cieków. Sprawmy, aby przepływała przez nie bieżąca woda, aby nie zarastały roślinnością, aby były zawsze przygotowane do eksploatacji.
Motława z Opływem Motławy tworzy jedną pętlę, Kanał Kaszubski z Martwą Wisłą – drugą. Ta pierwsza mogłaby bardziej służyć żegludze sportowej i rekreacyjnej (plus infrastruktura). Druga – bardziej do celów gospodarczych.
Warto przyjrzeć się, czy istniejące przystanki tramwajów wodnych są uwzględniane w komunikacji zbiorowej (o ile to potrzebne).
A przy okazji narzuca się pytanie, czy nie można byłoby wykorzystać młyna (po odbudowie) przy Grodzy Kamiennej do celów energetycznych? To byłaby dodatkowa możliwość dotlenienia wody i jej oczyszczania.
http://www.rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=42,73
Cała strategia musi być robiona z przysłowiowym ołówkiem w ręku, bez robienia niczego na wyrost, czasy przyszłe stworzą nowe potrzeby.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests