Kto sformułował taki pogląd:

Główny temat.

Moderators: Anonymous, jan, Moderatorzy

Post Reply
Fordor

Kto sformułował taki pogląd:

Post by Fordor » Thu Dec 05, 2019 3:33 pm

[faszyzm i narodowy socjalizm] powstały jako reakcja na liberalizm oraz socjalizm i obydwa „…wiele zawdzięczają poglądom katolickich pisarzy”?
Nie zdziwcie się, należy on do pioniera polityki społecznej w Polsce – księdza Antoniego Szymańskiego (1881-1942) reprezentującego w Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej nurt katolicki obok liberalnego i socjologiczno-strukturalnego. Tę ważną postać przypomniał dr hab. Rafał Łętocha w artykule „Sprawiedliwość społeczna i katolicyzm” („Nowy Obywatel” nr 25/76, 2017).
W swojej bogatej spuściźnie naukowo-publicystycznej ks. Szymański odnosił się do takich dziedzin, jak ekonomia i etyka, traktując je łącznie, bo ich przedmiotem jest działalność ludzka. Pozbawiał zatem prawa kapitalizmowi do bezwzględnego zysku – tego ulubionego sloganu liberalnego. Podkreślał, że istnieją określone prawa ekonomiczne, ale „jednak nie posiadają one bezwzględności praw przyrodniczych”. Zdefiniował pojęcia polityki społecznej oraz pomocy społecznej. Przeciwstawiał stanowisko personalistyczne – indywidualizmowi i kolektywizmowi.
Mamy więc myślicieli proponujących inną drogę – warto o niej przeczytać.
https://nowyobywatel.pl/2018/01/02/spra ... -w-polsce/


Last bumped by Anonymous on Thu Dec 05, 2019 3:33 pm.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests